Gratis-stadswandelingen.Vijftigplusser.nl


De geschiedenis van Eindhoven.

Eindhoven lijkt een saaie stad. Maar niets is minder waar. De geschiedenis van de stad is boeiend.


De komende weken wil ik u wat laten zien van de stad waar ik al 32 jaar woon: Eindhoven. Misschien denkt u, wat een saaie stad is dat. Maar ik weet zeker dat u aan het einde van de serie van gedachten verandert bent. Vandaag beginnen we met de geschiedenis van de stad. En wel in het jaar 1232.

Toen, in 1232, kreeg Eindhoven vrijheidsrechten en het marktrecht van hertog Hendrik I van Brabant. Maar al voor die tijd was er sprake van bebouwing en bewoning. In Eindhoven is veel archeologisch onderzoek gedaan. Daaruit blikt dat waarschijnlijk rond de 8e eeuw sprake is van permanente bewoning op deze plaats, op een knooppunt van belangrijke handelswegen: van Den Bosch naar Luik en van Antwerpen naar Duitsland. Het stadszegel van Eindhoven bevat drie hoorns. Die verwijzen naar het geslacht Cranendonck. In 1282 werd de heerlijkheid Eindhoven vermoedelijk uitgegeven aan Willem, heer van Cranendonck. Waar nu villa Ravensdonck staat, stond vroeger het kasteel van Eindhoven.

Bij een stadsbrand in 1486 zijn bijna alle geschreven bronnen van voor die tijd verloren gegaan. De oude Sint Catharina kerk overheerste het stadsbeeld van het stadje Eindhoven. De stadsbrand van 1486 was het werk van de Geldersen. Ook de Catharina kerk is bij die gelegenheid verbrand. De stad was vaker het toneel van brandstichtingen en plunderingen. In 1543 plunderde Maarten van Rossum de stad en in 1554 was er weer een stadsbrand. In 1566 woedde de Beeldenstorm. In 1648 werd de katholieke Catharina kerk ontdaan van alle beelden en omgevormd tot een protestantse kerk.

Zoals in die tijd gebruikelijk werd de kerk tijdens de Franse bezetting voor heel andere doeleinden gebruikt: rechtszaal, paardenstal, bakkerij, woonhuis, militair magazijn. In 1810 werd de kerk weer ingewijd voor de katholieke eredienst. De oude Catharina kerk werd afgebroken omdat ze te klein was geworden. Piere Cuypers ontwierp de huidige neo gotische Catharina kerk, die in 1867 in gebruik werd genomen. Inmiddels is het aantal katholieken zover gedaald dat de kerk gemeente eigendom is geworden.

In de Tachtigjarige Oorlog was Eindhoven speelbal tussen de Spaanse en de Staatse troepen. In 1577 veroverden de troepen van Willem van Oranje Eindhoven voor de eerste keer. Een jaar later veroverden en plunderden de Spaanse troepen de stad. In 1581 werd Eindhoven weer ingenomen door Staatsen. Na een belegering waren de Spanjaarden weer de baas, maar al in 1582 veroverden de Staatsen Eindhoven opnieuw. Na een beleg van drie maanden veroverden de Spanjaarden de stad weer in 1583. De verdedigingswerken werden gesloopt. Eindhoven was een “open” stad geworden, kwetsbaar voor plunderingen. In 1604 plunderden de troepen van prins Maurits Eindhoven, maar lieten de stad aan de Spanjaarden. De situatie rondom de stad bleef onbeslist tot 1648 de Vrede van Münster een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog en de stad onderdeel werd van het Staatse deel van Brabant, een generaliteitsgebied.

Ondanks de vrede bleef Eindhoven gevoelig voor allerlei vreemde troepenbewegingen omdat het dicht bij de grenzen van de Republiek lag. Aangezien de Generaliteitslanden sterk achtergesteld waren bij de rest van de Republiek der Nederlanden, was daar de Patriotistische beweging sterk vertegenwoordigd. De Patriotten ijverden voor aansluiting bij Frankrijk. In Eindhoven was het Jan van Hooff die de leiding van de Patriotten op zich nam. Op de Markt wordt hij nu nog geëerd met een standbeeld.

Rond 1800 verschenen in Eindhoven de eerste fabriekjes, vooral in de textiel nijverheid, leerlooierijen, hoedenmakerijen en weer wat later (na 1855) kwamen de sigarenindustrie en de drukkerijen op. Na 1870 ontstonden luciferfabrieken. En in 1891 richtte Gerard Philips, samen met zijn vader, de firma Philips en Co op. In een andere aflevering zult u daar nog veel meer over te weten komen.

In 1920 werd Eindhoven in één klap veel groter. Vijf randgemeenten werden geannexeerd: Strijp, Gestel, Stratum, Tongelre en Woensel. Nog steeds is in het stratenpatroon goed te zien dat Eindhoven bestaat uit vijf dorpen en een klein stadje. Het stratenpatroon in het centrum van Eindhoven lijkt nog heel erg op dat van het middeleeuwse Eindhoven.

In de oorlog is Eindhoven bij drie gelegenheden zwaar gebombardeerd. De Philips fabrieken waren een gewild doelwit en lagen dicht tegen het centrum aan. Eindhoven is, na Rotterdam, de zwaarst getroffen stad van Nederland. Na de oorlog is het herstel voorspoedig verlopen en is de stad uitgegroeid tot de vijfde gemeente van het land. De economisch moeilijke tijden, toen DAF en Philips failliet dreigden te gaan, is de stad voorbeeldig te boven gekomen.

-----------------------------------------------------------------------------

Zelf een ontdekkingstocht in Eindhoven maken? Download mijn gratis InZich tstadswandeling in Eindhoven, print hem uit, ga na Eindhoven en wandel! Heeft u geen zin om naar Eindhoven af te reizen? Alleen al het boekje lezen is leuk en leerzaam!

------------------------------------------------------------------------------


Artikel links

InZicht: Site met veel mooie steden en gratis stadswandelingen
http://www.xs4all.nl/~jangrlng/


Geplaatst door InZicht op 28 februari 2011 11:30

https://gratis-stadswandelingen.50plusser.nl/?page=weblog&warticle_id=88828